Object structure
Title:

Empiryczna relacja między cenami akcji a wynikami finansowymi spółek

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Empirical relationship between stock prices and earnings of companies

Creator:

Sekuła, Paweł

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 478-487

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano empiryczne testy relacji między wskaźnikiem wzrostu EBIT a średnimi stopami zwrotu w okresie 1999-2009. Analiza liniowej zależności między wskaźnikiem wzrostu EBIT a stopami zwrotu wskazuje na brak istotnych zależności. Przetestowano ponadto prostą strategię fundamentalną. Test pokazuje, że kiedy portfele są uformowane tylko na podstawie wskaźnika wzrostu EBIT, to obserwujemy ponadprzeciętne zwroty. Portfel z wysokim wskaźnikiem wzrostu EBIT osiąga zwroty wyższe od WIG, generuje średnią roczną stopę zwrotu w wysokości 38% w okresie 2000-2009

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: