Object structure
Title:

Wybrane cechy fundamentalne spółek a kształtowanie się ponadprzeciętnych stóp zwrotu na przykładzie GPW w Warszawie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selected fundamentals of companies and abnormal returns. The case of Warsaw Stock Exchange

Creator:

Czapniewski, Leszek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 439-449

Abstrakt:

Analiza zdarzeń jest jedną z najważniejszych metod badania reakcji wartości rynkowej spółek na różnego typu zdarzenia typu splity, wypłaty dywidend itp. W metodzie tej analizuje się zwyżkowe stopy zwrotu wyznaczone jako różnica pomiędzy rzeczywistą stopą zwrotu a normalną oczekiwaną stopą zwrotu, która by wystąpiła, gdyby do zdarzenia nie doszło. Wyniki badań przeprowadzonych na rozwiniętych rynkach kapitałowych ukazują jednak licznego rodzaju anomalie tych zwyżkowych stóp zwrotu w zależności od posiadanych cech fundamentalnych badanych podmiotów. W artykule zaprezentowano wyniki zbliżonych badań przeprowadzonych dla GPW w Warszawie, które potwierdzają istnienie podobnych anomalii na polskim rynku kapitałowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: