Object structure
Title:

Zmodyfikowane opcje wsteczne o stałej cenie realizacji – analiza własności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Modified fixed strike lookback options – analysis of the properties

Creator:

Dziawgo, Danuta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 353-364

Abstrakt:

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące zmodyfikowanych opcji wstecznych o stałej cenie realizacji: charakterystykę instrumentu, funkcję wypłaty, model wyceny, wpływ wybranych czynników na cenę analizowanych opcji. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przedstawiona jest na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN. Celem artykułu jest przedstawienie własności zmodyfikowanych opcji wstecznych o stałej cenie realizacji i porównanie kształtowania się cen opcji zwykłych, opcji wstecznych i zmodyfikowanych opcji wstecznych o stałej cenie realizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: