Show structure

Title:

Alternatywne rynki europejskie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

European alternative markets

Creator:

Kurczewska, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 260-269

Abstrakt:

Celem opracowania jest przedstawienie europejskich doświadczeń z zakresu tworzenia rynków dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom oraz odniesienie ich do polskiego rynku alternatywnego NewConnect. Przedstawiona zostaje idea rynku alternatywnego, trendy na europejskich rynkach alternatywnych oraz zasady funkcjonowania NewConnect

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu