Object structure
Title:

Jakość relacji inwestorskich w Polsce – wyniki badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Quality of investor relations in Poland – survey results

Creator:

Dziawgo, Danuta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 86-97

Abstrakt:

Celem opracowania jest prezentacja opinii uczestników rynku kapitałowego w Polsce na temat jakości relacji inwestorskich. W artykule przedstawiono wyniki badań uzyskane na czterech próbach badawczych: reprezentatywnej, indywidualnych inwestorów, analityków giełdowych sell-side oraz spółkach notowanych na GPW. Część badań przeprowadzono za pośrednictwem firmy MillwardBrown SMG/KRC. Wyniki wskazują, że społeczność finansowa oczekuje coraz szybciej coraz bardziej szczegółowych informacji, kładąc nacisk na informacje dotyczące przyszłości, a także intensywniejszy kontakt ze spółką. Informacje, które wzbudzają niedosyt, nie są związane z rachunkowością czy zawartością sprawozdań finansowych. Na tym tle zaproponowaną przez IASB i FASB zmianę dotyczącą zawartości i układu sprawozdania finansowego należy uznać za chybioną

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: