Object structure

Title:

Przesłanki wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej w systemie zarządzania ryzykiem małych i średnich przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The aspects of implementation of insurance protection in SME risk management

Creator:

Pawłowska, Agnieszka ; Pawłowski, Maciej

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwo ; zarządzanie ryzykiem ; ubezpieczenia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 175, s. 128-137

Abstrakt:

W niniejszym artykule dokonano prezentacji wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej w systemie zarządzania ryzykiem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W pierwszej części omówiono istotę procesu zarządzania ryzykiem, przyczyny rozwoju tejże koncepcji oraz charakter funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce. Ostatnia część artykułu, prezentując zarówno teoretyczne, jak i praktyczne podejście do zastosowania ubezpieczeń w ramach procesu zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa, wskazuje na dalsze perspektywy rozwoju tego typu ochrony na polskim rynku w najbliższym czasie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 175 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu