Object structure
Title:

Atrybuty społecznej odpowiedzialności spółek giełdowych objętych RESPECT Ratingiem

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Attributes of social responsibility performed by listed companies covered by RESPECT Rating

Creator:

Borys, Grażyna

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; CSR ; rating ; interesariusze

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 193, s. 147-158

Abstrakt:

Przedmiotem opracowania jest analiza wybranych aspektów metodologii RESPECT Ratingu, wykorzystywanego do budowy pierwszego polskiego indeksu giełdowego spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Indeksu. Natomiast jego celem jest identyfikacja atrybutów i indykatorów społecznej odpowiedzialności spółek. Właściwy wybór atrybutów i indykatorów ma kluczowe znaczenie dla sukcesu bądź porażki Indeksu, do którego spółki dobierane są na zasadzie dobrowolności

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 193 ; Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: