Object structure
Title:

System nadzoru publicznego w Polsce – pierwsze doświadczenia z działalności Komisji Nadzoru Audytowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The system of public supervision in Poland – first experiences of Audit Commission activities

Creator:

Kogut, Joanna

Subject and Keywords:

biegły rewident ; firma audytorska ; Komisja Nadzoru Audytowego ; nadzór publiczny ; samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 193, s. 135-146

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie zmian prawnych i organizacyjnych wprowadzonych w Polsce na podstawie Dyrektywy 2006/43/WE, dotyczących systemu nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów, firm audytorskich i samorządu zawodowego biegłych rewidentów, mających na celu zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów oraz rzetelność i wiarygodność sprawozdań finansowych. Osiągnięcie tego celu powinno ułatwić ustanowienie niezależnego organu nadzoru publicznego – Komisji Nadzoru Audytowego, której działalność została przedstawiona na podstawie pierwszego sprawozdania z jej działalności

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 193 ; Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: