Object structure
Title:

Kosztowe formuły ustalania cen transferowych w świetle teorii i praktyki ich wykorzystania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cost based transfer price formulas in the light of theory and practice of their implementation

Creator:

Menet, Grzegorz

Subject and Keywords:

cena transferowa ; ośrodki odpowiedzialności

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 193, s. 78-90

Abstrakt:

Zastosowanie cen transferowych wiąże się z powstaniem wskutek decentralizacji przedsiębiorstw wyodrębnionych rachunkowo ośrodków odpowiedzialności, dla których ceny transferowe pełnią funkcję systemu rozliczeń wzajemnych z tytułu wymiany półproduktów, wyrobów i usług, udzielania pożyczek oraz świadczenia usług niematerialnych. Ceny transferowe mogą być kształtowane na podstawie cen rynkowych, kosztów lub zostać wynegocjowane. Na podstawie przytoczonych wyników badań nad wykorzystaniem w praktyce metod kształtowania cen transferowych można zaobserwować, że najczęściej spotykaną formułą ich ustalania są koszty całkowite, niekiedy koszty całkowite powiększone o narzut zysku

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 193 ; Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: