Object structure
Title:

System informacyjny nadzoru ubezpieczeniowego – ujęcie regulacyjne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Information system of insurance supervision – regulatory perspective

Creator:

Kurek, Robert

Subject and Keywords:

informacja ; system informacyjny ; nadzór ubezpieczeniowy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 193, s. 49-64

Abstrakt:

W artykule dokonana została charakterystyka systemu informacyjnego nadzoru ubezpieczeniowego w ujęciu przedmiotowym, podmiotowym, organizacyjnym oraz w ujęciu regulacyjnym. Przeanalizowane zostały również funkcje i zadania, jakie system informacyjny spełnia w sprawowaniu nadzoru ubezpieczeniowego. Zawarta w opracowaniu analiza roli i znaczenia systemu informacyjnego nadzoru ubezpieczeniowego pozwoliła też udowodnić tezę, że to właśnie dzięki jego istnieniu i jego dobrej organizacji możliwe jest właściwe przeprowadzanie procesu nadzorczego oraz sprawne funkcjonowanie instytucji nadzorczych, a także prawidłowe funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 193 ; Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: