Title:

Aktywność cytotoksyczna i proapoptotyczna kompleksu platyny(II) z tris2-karboksyetylofosfiną w badaniach in vitro na ustalonych liniach komórkowychnowotworów psa i człowieka

Title in english:

Cytotoxic and proapoptotic activity of platinum(II) complex with tris2-carboxyethylfosfine inin vitro study on established canine and human cancer cell lines

Creator:

Henklewska Marta

Contributor:

Obmińska-Mrukowicz, Bożena. Promotor ; Pawlak, Aleksandra. Promotor pomocniczy

Subject and Keywords:

cisplatyna ; kostniakomięsak ; chłoniak ; białaczka ; apoptoza

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

Przedmiotem niniejszej pracy było kompleksowe badanie potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej nowej pochodnej platyny – kompleksu platyny z tris2-karboksyetylofosfiną (Pt-TCEP) w modelu in vitro wybranych nowotworów psa: układu hematopoetycznego i kostniakomięsaka. Obejmowało ono określenie potencjału i siły przeciwnowotworowego działania w stosunku do modelowych linii komórkowych chłoniaka i białaczki psa w porównaniu do aktywności cysplatyny oraz ocenę efektu działania na komórki guzów litych na przykładzie kostniakomięsaka psa, który porównano z działaniem na ten sam typ nowotworu człowieka. Ponadto, zbadano mechanizm zaobserwowanego proapoptotycznego działania nowo otrzymanego kompleksu.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu