Show structure

Title:

Wyzwania w obszarze CSR na przykładzie Indii

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Corporate Social Responsibility – key challenges in India

Creator:

Karaś, Joanna ; Zaremba, Michał

Subject and Keywords:

CSR ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; kraje rozwijające się ; Indie ; wyzwania społeczne ; corporate social responsibility ; developing countries ; India ; social challenges

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 543, s. 69-80

Abstrakt:

CSR odnosi się do wszystkich dobrowolnych działań przedsiębiorstw zmierzających do rozwiązania społecznie istotnych problemów. Ma to szczególne znaczenie w kontekście funkcjonowania firm w krajach rozwijających się. Indie są przykładem państwa zmagającego się z wieloma problemami rozwojowymi. Sytuacja ta implikuje szereg trudności, z którymi muszą się zmagać tamtejsze przedsiębiorstwa, chcące działać w sposób zrównoważony. Zasadniczym celem artykułu było określenie wyzwań w obszarze CSR funkcjonujących w Indiach. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich stanowi teoretyczne wprowadzenie do problematyki społecznej odpowiedzialności organizacji, natomiast w części drugiej omówiono wybrane aspekty funkcjonowania CSR w Indiach oraz wskazano na wyzwania w tym obszarze. W artykule określono ponadto działania służące wzmocnieniu pozytywnych skutków z wdrożenia programów CSR w przedsiębiorstwach indyjskich

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.543.06

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 543 ; Zarządzanie w rachunkowości, rachunkowość w zarządzaniu

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu