Object structure

Title:

Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w osiąganiu przewagi konkurencyjnej na rynku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of the concept of corporate social responsibility in gaining a competitive advantage in business

Creator:

Karaś, Joanna

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność biznesu ; CSR ; przewaga konkurencyjna ; model biznesu ; corporate social responsibility ; competitive advantage ; business model

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 543, s. 57-68

Abstrakt:

Wzrost znaczenia zasobów niematerialnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem oraz konieczność sprostania oczekiwaniom różnych grup interesariuszy determinują nowe podejście do koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Przestaje ona być utożsamiana z działaniami o charakterze filantropijnym, pozostającymi bez jakiegokolwiek wpływu na efektywność ekonomiczną, na rzecz właśnie wspierania i podnoszenia zyskowności przedsiębiorstwa. Zasadniczym celem artykułu było wskazanie znaczenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w osiąganiu przewagi konkurencyjnej na rynku. W części teoretycznej artykułu wyjaśniono istotę idei CSR oraz określono jej wpływ na zdobywanie przewagi konkurencyjnej. Natomiast w części empirycznej posłużono się przykładem KGHM Polska Miedź SA jako firmy integrującej swoje cele ekonomiczne z celami społeczno-środowiskowymi, co bezpośrednio wpływa na osiąganie przewagi rynkowej przez to przedsiębiorstwo

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.543.05

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 543 ; Zarządzanie w rachunkowości, rachunkowość w zarządzaniu

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu