Object structure
Title:

Cła w wymianie handlowej między UE i USA

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Customs duties in trade between the EU and the US

Creator:

Rymarczyk, Jerzy

Subject and Keywords:

Unia Europejska ; USA ; polityka handlowa ; protekcjonizm ; cło importowe ; stawka celna ; European Union ; trade policy ; protectionism ; import duty ; customs duty

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 3, s. 81-90

Abstrakt:

W artykule porównano taryfy celne stosowane w wymianie handlowej między UE i USA. Porównaniem objęto częstotliwość stosowania poszczególnych stawek celnych na importowane produkty, średnie stawki na szerokie kategorie towarów oraz produkty obciążone najwyższymi cłami u obu partnerów. Analiza wykazała, że poziom protekcjonizmu celnego UE jest istotnie wyższy w porównaniu z USA. Ze względu na większe rozmiary eksportu UE do USA opłaty celne importerów amerykańskich są jednak wyższe niż importerów unijnych. Również w imporcie do USA wiele grup towarowych i poszczególnych produktów jest obciążone wysokimi cłami. Wniosek końcowy wskazuje na konieczność powszechnej redukcji ceł na świecie w ramach WTO, gdyż ostatnia istotna redukcja odbyła się ćwierć wieku temu w wyniku negocjacji prowadzonych w trakcie Rundy Urugwajskiej GATT

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.3.07

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: