Object structure
Title:

Bankructwo państwa – fakt czy mit?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Bankruptcy of a state – truth or myth?

Creator:

Nowicki, Michał

Subject and Keywords:

państwo ; bankructwo ; sovereign default ; niewypłacalność ; state ; bankruptcy ; insolvency

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 3, s. 70-80

Abstrakt:

Celem niniejszej pracy jest zbadanie, czy państwa naprawdę bankrutują. Autor korzysta z analizy i krytyki literatury naukowej, metody opisowej i statystycznej, by odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie. Na potrzeby artykułu sformułowane zostają: hipoteza główna H1 – państwo może zbankrutować, a także hipotezy pomocnicze H1a – państwo może zbankrutować sensu stricto, H1b – państwo może zbankrutować sensu largo. W celu ich weryfikacji autor analizuje definicje bankructwa dostępne w piśmiennictwie naukowym, dokonuje przeglądu literatury traktującej o problemach finansowych państw, by następnie zidentyfikować kluczowe czynniki wpływające na to, że państwo uważane jest za bankruta (lub za zagrożone bankructwem). W końcowej części przytoczone zostają przykłady bankructw państw opisane w literaturze naukowej. Na tej podstawie sformułowane zostają wnioski oraz oceniona zostaje prawdziwość hipotez

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.3.06

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 3

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: