Object structure
Title:

Globalne trendy w raportowaniu niefinansowym – opcje standaryzacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Global trends in non-financial reporting − standardization options

Creator:

Krawczyk, Patrycja

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność biznesu ; raport niefinansowy ; standaryzacja ; corporate social responsibility ; CSR ; non-financial reporting ; standardization

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 3, s. 40-49

Abstrakt:

Bycie podmiotem społecznie odpowiedzialnym jest oznaką prestiżu. Przedsiębiorstwa, dla których wartości CSR mają znaczenie, szybko zauważyły, iż korzystne jest bycie w gronie społecznie odpowiedzialnych. Istotnym narzędziem stały się raporty niefinansowe. Był czas, kiedy informacje dotyczące odpowiedzialności korporacyjnej uważano za nieistotne dla uwzględnienia w rocznych sprawozdaniach finansowych, jednak w ostatnim czasie nabrały one dużego znaczenia. Opracowanie ma na celu analizę standaryzacji raportowania niefinansowego. Wykorzystane zostaną dane zgromadzone przez GRI Database oraz Fundację Standardów Raportowania (FSR). Interpretacja na podstawie dostępnej literatury przedmiotu oraz wymienionych baz pozwoli nakreślić obraz raportowania niefinansowego. Wskazane zostaną najważniejsze dla praktyki standardy na poziomie międzynarodowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.3.04

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 3

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: