Object structure
Title:

Korporacje transnarodowe we współczesnej gospodarce światowej

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Transnational corporations in the contemporary world economy

Creator:

Sporek, Tadeusz

Subject and Keywords:

globalizacja ; gospodarka światowa ; korporacje międzynarodowe ; globalization ; world economy ; transnational corporations

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2019, Nr 1 (21), s. 102-114

Abstrakt:

W wyniku wzrostu znaczenia procesów związanych z globalizacją, umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i produkcji korporacje transnarodowe (KTN) dysponują bardzo dużym kapitałem produkcyjnym, generującym olbrzymie zyski. O ich potędze świadczy fakt, że niejednokrotnie dochody KTN przekraczają wartość PKB średnio rozwiniętych krajów. Głównym celem opracowania jest ukazanie roli korporacji transnarodowych w gospodarce światowej. We wstępie zwięźle przedstawiano istotę globalizacji i pogłębionej globalizacji, w których KTN odgrywają główną rolę. Opracowanie zawiera analizę korporacji na dwóch poziomach: teoretycznym i historycznym (definicje i rozwój korporacji transnarodowych w ciągu ostatnich dziesięcioleci) oraz geograficznym (lokalizacja KTN i zagranicznych podmiotów zależnych). Ostatnia część opracowania pokazuje asymetrię potęgi gospodarczej KTN z krajów rozwiniętych i rozwijających się. Autor przedstawia znaczenie KTN głównie na podstawie publikacji statystycznych Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD), w szczególności World Investment Report

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2019.1.07

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2019, Nr 1 (21)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: