Object structure
Title:

System do zarządzania dokumentacją patentową w Wyszehradzkim Instytucie Patentowym

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

System for managing patent documentation in Visegrad Patent Institute

Creator:

Kwapisz, Arkadiusz

Subject and Keywords:

wykres Gantta ; zarządzanie dokumentacją ; patent ; Wyszehradzki Instytut Patentowy ; Gantt chart ; document management ; Visegrad Patent Institute ; e-mail notification

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 4 (50), s. 66-82

Abstrakt:

W artykule przedstawiono system do zarządzania dokumentacją patentową w Wyszehradzkim Instytucie Patentowym (VPI) pełniącym funkcję Międzynarodowego Organu Poszukiwań (ISA) i Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych (IPEA). Zadaniem systemu jest obliczanie terminów na sporządzenie międzynarodowego raportu i opinii wstępnej oraz przydzielenie zespołu ekspertów do sprawy. Każdy z ekspertów wyznaczony w danej sprawie otrzymuje informacje o przydzielonej sprawie, w szczególności o terminach, w których powinien wykonać raport międzynarodowy i opinię wstępną. Dane prezentowane są na zmodyfikowanym wykresie Gantta. Jeśli termin się zbliża, wyznaczeni eksperci otrzymują odpowiednie powiadomienia wysyłane e-mailem. Dotychczasowy system nie miał takiej funkcjonalności. Omawiany system stanowi jedynie archiwum przechowujące zbiory plików

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2018.4.05

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 4 (50)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: