Object structure
Title:

Urzędowe strony www jako podstawowe źródło informacji prawnej polskich przedsiębiorców

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Official web sites as the main source of legal information of Polish entrepreneurs

Creator:

Chomiak-Orsa, Iwona ; Krajewski, Maciej

Subject and Keywords:

źródła informacji prawnej ; przedsiębiorstwo ; paralegals ; przepisy prawa ; system informacji prawnej ; sources of legal information ; company ; legal regulations ; legal information system ; horizontal databases ; vertical databases

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 4 (50), s. 9-21

Abstrakt:

Tworzenie i funkcjonowanie organizacji unormowane jest wieloma czynnikami. Jedną z głównych determinant działania każdej organizacji są uwarunkowania prawne. Oznacza to, że przedsiębiorcy powinni mieć niczym niezakłócony dostęp do informacji prawnej stanowiącej podstawę działania ich podmiotu organizacyjnego. W dobie informatyzacji zasobów dostępnych jest wiele źródeł, z których prowadzący działalność mogą pozyskiwać najważniejsze i kluczowe informacje prawne niezbędne do właściwego funkcjonowania podmiotów organizacyjnych. Autorzy niniejszego artykułu pragną wskazać najważniejsze źródła informacji prawnej udostępniane przez urzędowe źródła internetowe. Artykuł zawiera rozważania teoretyczne wynikające z przeprowadzonych badań literaturowych oraz przeszukania i analizy ogólnodostępnych źródeł informacji prawnej publikowanych na urzędowych stronach internetowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2018.4.01

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 4 (50)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: