Title:

Grafenowe przetworniki nanoelektromechaniczne

Title in english:

Graphene nanoelectromechanical systems

Creator:

Gajewski, Krzysztof Radosław

Contributor:

Gotszalk, Teodor. Promotor

Subject and Keywords:

grafenowe przetworniki nanoelektromechaniczne ; grafen ; skaningowa mikroskopia tunelowa ; skaningowa potencjometria tunelowa ; mikroskopia sił atomowych ; spektroskopia Ramana ; rezonatory ; elektromechanika

Abstrakt:

W poniższej pracy opracowano metodykę charakteryzacji grafenowych urządzeń nano-elektro-mechanicznych z wykorzystaniem technik mikroskopowych i technik spektroskopowych. Szczególny nacisk położono na szeroko pojętą mikroskopię bliskich oddziaływań - mikroskopię sił atomowych i skaningową mikroskopię tunelową, oraz spektroskopię Ramana. W tym celu zaprojektowano i wykonano struktury grafenowe, spośród których wyróżnić można membrany grafenowe (grafen zawieszony nad mikrownęką), oraz grafen osadzony na podłożach elastycznych (polietylen niskiej gęstości, LDPE). Ponadto skonstruowano skaningowy mikroskop tunelowy z wbudowanym trybem skaningowej potencjonometrii tunelowej zdolny do badania takich struktur, a do charakteryzacji powierzchni stosowano również mikroskopię optyczną, skaningową mikroskopię elektronową, mikroskopię mikrofalową i wibrometrię laserową. Realizując prace badawcze zaprezentowano dwa rozwiązania aplikacyjne - grafen zawieszony nad mikrownęką jako barometr (przetwornik ciśnienia w komorze pomiarowej na częstotliwość rezonansową układu drgającego) oraz grafen przeniesiony na podłoże elastyczne jako tensometr (przetwornik wydłużenia struktury na rezystancję).

Publisher:

Politechnika Wrocławska

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Language:

pol

Relation:

Politechnika Wrocławska. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Własność autora

Location:

Politechnika Wrocławska