Title:

Numeryczna analiza procesów cieplno-przepływowych w komorze roboczej maszyny spiralnej z uwzględnieniem wpływu przecieków wzdłużnych na współczynnik wnikania ciepła

Title in english:

Numerical analysis of a scroll machine working chamber thermal-flow processes including the influence of a flank leakage on the heat transfer coefficient

Creator:

Rak, Józef

Contributor:

Pietrowicz, Sławomir. Promotor

Subject and Keywords:

sprężarki spiralne ; CFD ; łopatkowe maszyny objętościowe

Abstrakt:

Praca poszerza wiedzę na temat możliwości poprawy sprawności izotermicznej maszyn spiralnych, poprzez wymianę ciepła od gazu roboczego do łopatek maszyny. Identyfikacja zjawisk cieplno-przepływowych, które występują okresowo w komorach roboczych posłużyła do rewizji dotychczasowych metod wyznaczania współczynnika wnikania ciepła w maszynach spiralnych. Badania eksperymentalne na specjalnie zaprojektowanym stanowisku pozytywnie zweryfikowały wyniki obliczeń numerycznych. Zdobyta wiedza pozwala na prowadzenie dalszych prac nad projektowaniem wysokosprawnych maszyn spiralnych.

Publisher:

Politechnika Wrocławska

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Language:

pol

Relation:

Politechnika Wrocławska. Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Własność autora

Location:

Politechnika Wrocławska