Object structure
Title:

Optymalizacja produkcji biomasy mikroglonów na cele energetyczne w przebiegu różnych sposobów odżywiania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Optimization of microalgal biomass production in different methods of nutrition for energetic purposes

Creator:

Świątek, Mateusz K. ; Zabochnicka-Świątek, Magdalena

Subject and Keywords:

hodowla mikroglonów ; biomasa ; sposoby odżywiania ; cultivation of microalgal ; biomass ; methods of nutrition

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 542, s. 177-187

Abstrakt:

Mikroglony mają bardzo dobrze rozwinięte mechanizmy adaptacyjne do różnych środowisk. Mikroglony z gatunku Chlorella vulgaris mogą rosnąć w warunkach odżywiania auto-, jak też mikso- i heterotroficznego, a ich biomasa może stanowić doskonały surowiec do wykorzystania na cele energetyczne. Głównym celem pracy była ocena efektywności produkcji biomasy mikroglonów z gatunku Chlorella vulgaris na cele energetyczne w przebiegu różnych sposobów odżywiania. Badania prowadzono z wykorzystaniem hodowli okresowej, w systemach zamkniętych. W pracy dokonano oceny przyrostu biomasy mikroglonów w czasie. Przeanalizowano przebieg intensywności fotosyntezy poprzez pomiary zawartości tlenu rozpuszczonego w medium hodowlanym, pomiary zawartości chlorofilu a w komórkach i odczynu środowiska. Badania wykazały, że najkorzystniejszym sposobem hodowli mikroglonów na cele energetyczne była hodowla, w której zastosowano miksotroficzny sposób odżywiania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.542.13

Language:

pol

Relation:

Wybrane zagadnienia z bioekonomii ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 542

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: