Object structure
Title:

Cechy metryczne przewodu pokarmowego oraz efekty produkcyjne kurcząt rzeźnych żywionych mieszankami pełnoporcjowymi zawierającymi drożdże gorzelnicze i piwne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Growth performance and gastrointestinal tract allometry of broiler chickens fed with complete feed mixtures including distiller’s and brewer’s yeast

Creator:

Możanowicz, Natalia ; Król, Barbara ; Słupczyńska, Maja ; Hikawczuk, Tomasz (1984- ) ; Sierżant, Kamil (1985- ) ; Wilk, Martyna

Subject and Keywords:

drożdze gorzelnicze ; drożdze piwne ; brojlery ; allometria przewodu pokarmowego ; wskaźniki produkcyjne ; distiller's yeast ; brewer's yeast ; broiler ; digestive tract allometry ; growth performance

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 542, s. 122-131

Abstrakt:

Celem badań było określenie wpływu drożdży gorzelniczych i piwnych podawanych w mieszankach pełnoporcjowych dla kurcząt rzeźnych na wybrane parametry przewodu pokarmowego oraz efekty produkcyjne. Badania przeprowadzono na 90 kurczętach rzeźnych rasy Hubbard odmiany białej, które w 28. dniu życia przydzielono do 5 grup żywieniowych. Czynnikiem różnicującym grupy żywieniowe był rodzaj i poziom drożdży zastosowanych w mieszance pełnoporcjowej typu finisher. Zwierzęta z grupy kontrolnej otrzymywały mieszankę bez dodatku drożdży, natomiast w grupach doświadczalnych zastosowano 2 i 4% udziału drożdży gorzelniczych (grupy II i III) oraz 2 i 4% udziału drożdży piwnych (grupy IV i V). Uzyskane wyniki wskazują, że kurczęta rzeźne otrzymujące w mieszance pełnoporcjowej drożdże, zarówno gorzelnicze, jak i browarniane, charakteryzowały się lepszymi (P≤0,05) wskaźnikami produkcyjnymi: przyrostami masy ciała, pobraniem paszy oraz współczynnikiem wykorzystania paszy na 1 kg przyrostu masy ciała niż ptaki z grupy kontrolnej. Nie stwierdzono istotnego wpływu dodatku drożdży na allometrię przewodu pokarmowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.542.09

Language:

pol

Relation:

Wybrane zagadnienia z bioekonomii ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 542

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: