Object structure
Title:

Właściwości, zastosowanie oraz bioekonomiczne aspekty otrzymywania dihydroksyacetonu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Properties, applications and bioeconomic conditions of dihydroxyacetone production

Creator:

Górska, Katarzyna ; Garncarek, Zbigniew

Subject and Keywords:

dihydroksyaceton ; biokonwersja glicerolu ; bakterie octowe ; dihydroxyacetone ; bioconversion of glycerol ; acetic acid bacteria

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 542, s. 25-45

Abstrakt:

Dihydroksyaceton (DHA) jest trójwęglowym monosacharydem redukującym, zaliczanym do ketotrioz. Ze względu na obecność grupy karbonylowej, dwóch I-rzędowych grup hydroksylowych i grup metylowych jest bardzo aktywny chemicznie. DHA znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W przemyśle kosmetycznym jest stosowany jako aktywny składnik kremów samoopalających. W medycynie stanowi komponent biomateriałów tamujących krwotoki, jest używany do leczenia bielactwa skóry, wspomaga fotochemioterapeutyczne metody leczenia łuszczycy oraz wykazuje działanie antagonistyczne przy zatruciu cyjankami. Rośnie też zainteresowanie jego zastosowaniem w produkcji żywności. Obecnie na skalę przemysłową DHA jest wytwarzany metodą biologiczną poprzez biokonwersję glicerolu prowadzoną przez bakterie Gluconobacter oxydans ATCC621. W pracy przedstawiono właściwości i zastosowanie dihydroksyacetonu oraz metody jego otrzymywania, z wykorzystaniem jako substratu glicerolu powstającego w produkcji biodiesla

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.542.02

Language:

pol

Relation:

Wybrane zagadnienia z bioekonomii ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 542

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: