Title:

Wpływ przemian funkcjonalnych i strukturalnych obszarów wiejskich na środowisko przyrodnicze

Title in english:

Influence of functional and structural changes of rural areas on the natural environment

Creator:

Stacherzak, Agnieszka Joanna

Contributor:

Hełdak, Maria. Promotor

Subject and Keywords:

obszary wiejskie ; przemiany funkcjonalne obszarów wiejskich ; ograniczanie przepływu ziemi rolnej na cele nierolnicze ; interwencjonizm państwa w nabywaniu ziemi rolnej

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

Przedstawiona rozprawia doktorska podejmuje temat przemian obszarów wiejskich na tle transformacji ustrojowej Polski ze szczególnym uwzględnieniem środowiska przyrodniczego.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu