Object structure

Title:

O osobistym wykonaniu zamówienia publicznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Personal performance of a public contract

Creator:

Zagrobelny, Krzysztof

Subject and Keywords:

zamówienia publiczne ; kluczowe części zamówienia ; wykonanie zamówienia ; obowiązek osobistego świadczenia ; wykonawca ; podwykonawca ; public contracts ; major parts of contract ; performance of the contract ; personal performance obligation ; contractor ; subcontractor

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540, s. 167-180

Abstrakt:

W opracowaniu podjęto próbę wyjaśnienia zakresu istnienia obowiązku osobistego świadczenia w umowach o zamówienie publiczne. Jak wiadomo, tego rodzaju powinność stanowi wyjątek od przyjętego w Kodeksie cywilnym (k.c.) rozwiązania, które przy wykonaniu zobowiązania pozwala dłużnikowi wyręczać się innymi osobami. Prowadzona analiza prowadzi do zaskakującego wniosku, że de lege lata wykonawca zamówienia publicznego ma w tym zakresie większą swobodę, niż się powszechnie sądzi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.540.13

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540 ; Prawo zamówień publicznych – w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu