Object structure

Title:

Nadużywanie pozycji dominującej przez zamawiającego w kontekście nakładania na wykonawców wygórowanych kar umownych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Abuse of a dominant position by a procuring entity in the context of imposing exorbitant contractual penalties on contractors

Creator:

Soroka, Piotr ; Korkuś-Soroka, Magdalena

Subject and Keywords:

nadużywanie pozycji dominującej ; zamówienia publiczne ; kary umowne ; abuse of dominant position ; public procurements ; contractual penalties

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540, s. 68-78

Abstrakt:

Artykuł porusza problematykę związaną z karami umownymi w zamówieniach publicznych. W świetle przepisów TFUE oraz prawa polskiego zamawiający mogą mieć status przedsiębiorcy. Podmioty te mogą uzyskać pozycję dominującą i jej nadużywać na rynku właściwym, co jest zakazane przez reguły konkurencji. Zakazują one m.in. narzucania warunków umownych, które są uciążliwe dla drugiej strony oraz przynoszą nieuzasadnione korzyści. Wygórowane kary umowne mogą być przejawem takich niedozwolonych praktyk zamawiających. Na gruncie systemu zamówień publicznych jest to niezwykle istotne, albowiem jego konstrukcja ma zapewnić jak najszerszą konkurencję, a takie praktyki zamawiających mogą jej zagrażać i ją zakłócać. Polskie sądy niechętnie sięgają do prawa konkurencji w sporach dotyczących wygórowanych kar umownych nakładanych przez zamawiających na wykonawców

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.540.06

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540 ; Prawo zamówień publicznych – w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu