Object structure
Title:

Obszary efektywności i jej pomiar na rynku zamówień publicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Areas of efficiency and its measurement in the public procurement market

Creator:

Puciato, Daniel ; Gawlik, Agnieszka ; Puciato, Weronika

Subject and Keywords:

rynek zamówień publicznych ; efektywność ; pomiar ; public procurement market ; effectiveness ; measurement

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540, s. 21-31

Abstrakt:

Wielkość, złożoność, strategiczny charakter przedmiotów zamówienia oraz publiczna własność źródeł finansowania sprawiają, że problematyka efektywności rynku zamówień publicznych jest ważna poznawczo i aplikacyjnie. Podstawowym celem zamówienia publicznego jest dążenie do stanu, w którym zakup umożliwia uzyskanie jak najlepszej relacji między wartością a ceną danego dobra. Obie te kategorie należy postrzegać w perspektywach gospodarczej, społecznej i politycznej, co determinuje metody pomiaru efektywności. Celem pracy jest identyfikacja modelu pomiaru efektywności polskiego rynku zamówień publicznych. Zaproponowany model obejmuje trzy poziomy (meta, makro i mikro) oraz sześć obszarów: ramy instytucjonalne, legislacyjne i rynkowe, jakość instytucji kontraktującej, efekty działania instytucji kontraktującej, zarządzanie relacjami, zarządzanie dostawami oraz administrowanie projektem. Do każdego z nich zaproponowano zestaw mierników efektywności. Model ma charakter otwarty, a przedstawiona lista mierników nie stanowi zamkniętego zbioru i może być poddawana modyfikacjom w zależności od potrzeb analizy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.540.02

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540 ; Prawo zamówień publicznych – w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: