Object structure
Title:

Aktywność na rynku pracy oraz plany zawodowe młodzieży kończącej szkoły wyższe

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Activity on the labor market and career plans of youth ending high schools

Creator:

Kubów, Adam ; Sipurzyńska-Rudnicka, Katarzyna

Subject and Keywords:

polski rynek pracy ; absolwenci szkół wyższych ; Polish labour market ; graduates of higher education

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2018, Nr 2 (10), s. 91-113

Abstrakt:

Zasadniczym przedmiotem opracowania jest analiza postaw i zachowań reprezentowanych na rynku pracy przez młodzież kończącą szkoły wyższe. Autorzy omawiają aktywność zarobkową studentów oraz zadeklarowane przez nich plany zawodowe po zakończeniu studiów. Głównym źródłem informacji na ten temat były wyniki własnych badań ankietowych, przeprowadzonych wśród studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia w wybranych szkołach wyższych ośrodków akademickich Wrocławia, Opola i Katowic. Tłem do omówienia i skomentowania wyników tych badań jest przeprowadzona przez autorów charakterystyka dotychczasowej sytuacji osób z wykształceniem wyższym na polskim rynku pracy oraz jej złożonych uwarunkowań. Z przeprowadzonych badań wynika m.in., że studenci często łączą naukę z pracą zawodową, a także dysponują praktycznym doświadczeniem zawodowym oraz orientują się w realiach rynku pracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2018.2.07

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2018, Nr 2 (10)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: