Object structure
Title:

Konwergencja społeczna województw Polski w świetle strategii Europa 2020

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Social convergence of Poland’s provinces in the light of the Europe 2020 strategy

Creator:

Krupowicz, Joanna

Subject and Keywords:

konwergencja społeczna ; konwergencja regionalna ; strategia Europa 2020 ; wskaźnik zatrudnienia ; social convergence ; regional convergence ; Europe 2020 strategy ; employment rate

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2018, Nr 2 (10), s. 19-38

Abstrakt:

Jednym z celów strategii Europa 2020 jest wzrost sprzyjający społecznemu włączeniu, tj. wzrost oparty na wysokim poziomie zatrudnienia. W Polsce ustalono, że do 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20–64 lata osiągnie 71%. Celem badania było ustalenie, czy dążeniu Polski do osiągnięcia założonej wartości wskaźnika towarzyszy konwergencja na poziomie województw. Stosując modele regresji wskaźnika zatrudnienia, weryfikowano występowanie konwergencji typu beta, sigma i gamma w województwach Polski w trzech przedziałach czasowych: 2004–2017, 2004–2010 i 2010–2017. W okresie realizacji strategii Europa 2020 beta konwergencję wykazało 12 województw Polski. Jednocześnie nie potwierdzono sigma konwergencji, tj. istotnego zmniejszania się zróżnicowania województw pod względem wskaźnika zatrudnienia w tym okresie. W żadnym z rozpatrywanych przedziałów czasowych nie potwierdzono występowania gamma konwergencji, czyli istotnej zmiany pozycji województw pod względem wskaźnika zatrudnienia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2018.2.02

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2018, Nr 2 (10)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: