Title:

Space-time analysis and modelling of urban precipitation field

Title in english:

Przestrzenno-czasowa analiza i modelowanie miejskiego pola opadowego

Creator:

Siekanowicz, Katarzyna

Contributor:

Licznar, Paweł. Promotor

Subject and Keywords:

weather radar ; precipitation field ; urban hydrology ; downscaling ; 3-D random cascade ; radar meteorologiczny ; pole opadowe ; hydrologia miejska

Abstrakt:

W pracy przeprowadzono analizę i modelowanie warszawskiego pola opadowego. Zasadnicznym materiałem badawczym były sekwencje zobrazowań radarowych pochodzące z systemu POLRAD. Przeprowadzono studia nad właściwościami multifraktalnymi wybranych najbardziej intensywnych zdarzeń opadowych, a następnie dokonano adaptacji do lokalnych warunków modelu STRAIN, umożliwiającego generowanie syntetycznych struktur opadowych metodą trójwymiarowej kaskady losowej

Publisher:

Politechnika Wrocławska

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Language:

eng

Relation:

Politechnika Wrocławska. Wydział Inżynierii Środowiska

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Własność autora

Location:

Politechnika Wrocławska