Object structure

Title:

InsurTech − szansa na rewolucję w ubezpieczeniach kredytu kupieckiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

InsurTech – possible revolution in trade credit insurance

Creator:

Lisowski, Jacek ; Chojan, Anna

Subject and Keywords:

FinTechs ; InsurTech ; ubezpieczenie należności ; ubezpieczenie kredytu kupieckiego ; ryzyko kredytu kupieckiego ; trade credit insurance ; trade credit risk

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541, s. 147-160

Abstrakt:

Intensywny rozwój InsurTechów to jeden z najwyraźniejszych trendów obserwowanych w ostatnich latach na rynku ubezpieczeń. Biorąc pod uwagę specyfikę ubezpieczeń kredytu kupieckiego, których funkcjonowanie w istotny sposób opiera się na przetwarzaniu dużych zbiorów danych, można oczekiwać, że InsurTechy wpłyną na zrewolucjonizowanie tej dziedziny ubezpieczeń. Celem artykułu jest przegląd obserwowanych na rynku ubezpieczeń InsurTechów i wskazanie, w jaki sposób zmieniają one konstrukcję oraz sposób funkcjonowania ubezpieczeń kredytu kupieckiego. Przyjęte metody badawcze opierają się na studiach literatury, analizie informacji ze źródeł internetowych oraz wnioskowaniu. W artykule opisana została specyfika ubezpieczenia kredytu kupieckiego wraz z wymagającymi udoskonalenia obszarami jego funkcjonowania. Pokrótce scharakteryzowany został rynek InsurTechów oraz opisane zostały obserwowane zastosowania nowoczesnych technologii i ich wpływ na rynek ubezpieczeń należności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.541.11

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541 ; Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu