Object structure

Title:

Determinanty opinii polskich rolników na temat ubezpieczenia indeksowego suszy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Determinants of demands for drought index insurance in Poland

Creator:

Kaczała, Monika ; Wiśniewska, Dorota

Subject and Keywords:

indeksowe ubezpieczenie suszy ; determinanty popytu na ubezpieczenia ; model logitowy ; index-based insurance ; drought insurance ; logit models

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541, s. 120-137

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest identyfikacja czynników determinujących poziom akceptacji nowego produktu, jakim jest indeksowe ubezpieczenie suszy, oraz czynników wpływających na skłonność do jego zakupu w Polsce. W artykule zastosowano metody statystyczne oraz modele wyboru dyskretnego (dwumianowy i porządkowy model logitowy) do analizy wyników reprezentatywnej ankiety przeprowadzonej w Polsce na próbie 500 respondentów z wykorzystaniem metodologii CATI. Wyniki wskazują m.in., że opinie o ubezpieczeniach w ogóle i ubezpieczeniach upraw mają większy wpływ na akceptację produktu indeksowego niż cechy rolnika, gospodarstwa i aspekty finansowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.541.09

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541 ; Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu