Object structure

Title:

Ubezpieczenie mienia komunalnego w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych − wybrane problemy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Insurance of municipal property in mutual insurance companies – chosen problems

Creator:

Janowicz-Lomott, Marietta

Subject and Keywords:

mienie komunalne ; ubezpieczenie JST ; towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych ; municipal property ; JST insurance ; mutual insurance company

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541, s. 94-104

Abstrakt:

Prawidłowe zarządzanie mieniem komunalnym wymaga m.in. przestrzegania zasady gospodarności związanej z ochroną przed nieuzasadnionym uszczupleniem majątku gminy. Jedną z metod umożliwiających odtworzenie mienia jest ubezpieczenie. W artykule rozważana jest możliwość ubezpieczenia majątku komunalnego w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych oraz wskazano korzyści i zagrożenia dla JST związane z umową ubezpieczenia zawartą z TUW

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.541.07

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541 ; Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu