Object structure
Title:

Globalne przepływy inwestycyjne jako forma realizacji strategii ekspansji korporacji transnarodowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Global investment flows as a form of expansion strategies of Transnational Corporations

Creator:

Rosińska-Bukowska, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 624-635

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie globalnych przepływów inwestycyjnych jako formy aktywności korporacji transnarodowych. Podjęto próbę wykazania, że inwestycje odzwierciedlają realizację długoletnich strategii ekspansji korporacji i prowadzą do budowy globalnych sieci powiązań. Przykłady konkretnych transakcji, dokonywanych przez przedsiębiorstwa międzynarodowe, zestawiono z okresami koncentracji przepływów inwestycyjnych w postaci międzynarodowych fuzji i przejęć, starając się zasygnalizować ich skutki dla uwarunkowań działalności zarówno w konkretnych sektorach branżowych, jak i w całej gospodarce światowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: