Object structure
Title:

Procesy globalizacji gospodarki jako wyzwanie dla krajowych welfare states

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economy globalization processes as a challenge for national welfare states

Creator:

Klimas, Barbara

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 239-249

Abstrakt:

Zasadnicze wyzwanie dla krajowych welfare states w procesie globalizacji stanowi dziś zdolność gospodarek do sprostania wymogom konkurencji. Przygotowanie do sprostania tym wyzwaniom to jeden z głównych powodów zainteresowania racjonalizacją, a nawet ograniczeniami społecznych funkcji państwa. Wśród fundamentalnych wyzwań dla państw opiekuńczych jest to dotyczące faktu, że globalizacja i konkurencyjność gospodarki wymusza z jednej strony konieczność ograniczania kosztownych funkcji opiekuńczych, z drugiej zaś – na skutek generowania nowych problemów społecznych – zwiększenie aktywności socjalnej państwa. Polityka społeczna państwa musi dziś poszukiwać metod pogodzenia ze sobą dążeń do wzrostu konkurencyjności oraz tworzenia warunków bezpieczeństwa socjalnego, społecznej solidarności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: