Object structure
Title:

Liberalizacja przepływów kapitałowych i liberalizacja usług finansowych jako czynniki warunkujące swobodę działania instytucji finansowych na globalnym rynku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The liberalization of capital flows and the liberalization of financial services as the determinants of freedom of financial institutions’ activity on the global market

Creator:

Janicka, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 199-209

Abstrakt:

Jednym z czynników warunkujących postęp globalizacji rynków finansowych jest umożliwienie dostępu zagranicznym instytucjom finansowym do krajowych rynków finansowych. Warunkiem koniecznym tego procesu jest m.in. zniesienie ograniczeń w zakresie swobodnego przepływu kapitału i swobody świadczenia usług finansowych na rynkach krajowych. Liberalizacja przepływów kapitałowych rozpatrywana jest bardzo często łącznie z liberalizacją sektora usług finansowych. Ze względu na fakt, że te dwa procesy momentami się przenikają, granica między jednym i drugim zjawiskiem ulega niekiedy zatarciu. Celem artykułu jest analiza współzależności występujących między dwoma wskazanymi rodzajami liberalizacji i identyfikacja przyczyn trudności w jednoznacznym rozdzieleniu obu zjawisk

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: