Object structure
Title:

Reforma aparatu skarbowego – utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tax system reform ‒ creation of the national revenue administration

Creator:

Wiatrak, Lidia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544), s. 233-250

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest ocena reformy aparatu skarbowego wprowadzonej ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Oceny dokonano w odniesieniu do zasadniczych problemów, które dotykały funkcjonującej do marca 2017 r. administracji podatkowej i celnej. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: Jakie argumenty przemawiały za koniecznością reformy finansów publicznych w zakresie przebudowy aparatu skarbowego? Zaprezentowane aspekty integracji administracji celnej i podatkowej w ramach jednej instytucji, a także korzyści, jakie niesie reforma dotychczasowych struktur, w pełni uzasadniają odpowiedź na sformułowane pytanie. W artykule skoncentrowano się na teoretycznych rozważaniach, których podstawowym celem jest uzasadnienie konieczności utworzenia KAS w kontekście zdiagnozowanych problemów funkcjonowania administracji skarbowej w Polsce. Do prezentacji omawianych zagadnień wykorzystano metodę analizy aktów prawnych, statystyk publikowanych przez administrację skarbową, informacji prasowych oraz publikacji naukowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.544.23

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: