Object structure
Title:

Społeczna rola państwa w kontekście totalitarnego wymiaru techniki

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

The role of the state within the social policy in the context of the development of technological totalitarianism

Creator:

Gondek, Jan

Subject and Keywords:

technika ; państwo ; totalitaryzm ; technologie ; społeczeństwo ; techniques ; state ; totalitarianism ; technologies ; society

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2018, Nr 1 (9), s. 99-108

Abstrakt:

Bezpieczeństwo człowieka stanowi podstawową rację istnienia organizacji państwowej. Koncepcja pozytywnej roli państwa spełnia się przede wszystkim w istotnej funkcji pomocniczej, wspierającej społeczny rozwój człowieka. Negatywna koncepcja rozumienia państwa wyraża się natomiast w akceptacji totalitarnych form przymusu, przeczących społecznemu charakteru, przypisanemu naturalnie każdemu człowiekowi. Ważny punkt analizy tych zjawisk stanowią tayloryzm i fordyzm, które zainicjowały nowe postrzeganie pracy w ekonomii. Natomiast odwołanie się do analiz prognostycznych, u podstaw których leży praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji, pozwoliło na akcentowanie bezpieczeństwa obywateli w aspekcie technologicznego funkcjonowania społeczeństw. Przedstawiona problematyka totalitarnych form przymusu, których podstawowe narzędzie mogą stanowić różne technologie, jawi się jako główne zagrożenie społecznego rozwoju człowieka w przyszłości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2018.1.06

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2018, Nr 1 (9)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: