Object structure
Title:

Euroizacja polskiej gospodarki

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Euroisation of the Polish economy

Creator:

Czaja, Jarosław

Subject and Keywords:

euroizacja ; euro ; unia monetarna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143, s. 276-290

Abstrakt:

Euroizacja kojarzy się z koniecznością przejścia przez niełatwe do spełnienia i utrzymania kryteria Traktatu z Maastricht i sprowadza się do zaakceptowania z góry określonego przebiegu odchodzenia od krajowej waluty i konwersji na euro. Natomiast w przypadku euroizacji dokonanej z pominięciem (naruszeniem) traktatu nie ma konieczności dopełnienia jakichkolwiek rygorów, a przede wszystkim nie istnieje nacisk na całkowitą rezygnację z waluty krajowej. Celem artykułu jest pokazanie stanu (częściowo też procesu) euroizacji, zwłaszcza na przykładzie Polski. Głównym sposobem jej pomiaru (przyjętym w tym artykule) jest badanie wykorzystania euro w transakcjach i w postaci różnych zasobów na podstaw ie danych o skali wykorzystania tego środka płatniczego bezpośrednio i pośrednio (przy konwersji na PLN), co można rozumieć jako wskaźniki euroizacji. Na tej podstawcie ocenia się stopień włączenia danej gospodarki w obieg wybranej waluty

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143 ; Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: