Object structure
Title:

Polityka spójności Unii Europejskiej a decentralizacja finansów publicznych w Polsce - czy istnieje związek? Analiza na przykładzie województwa wielkopolskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

European Union cohesion policy and decentralization of public finance in Poland - is there a link? Analysis on the example of the Wielkopolska region

Creator:

Cieślukowski, Maciej

Subject and Keywords:

decentralizacja finansów publicznych ; polityka spójności UE ; public finance decentralization ; EU cohesion policy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143, s. 71-83

Abstrakt:

W artykule przedstawiono powiązania pomiędzy polityką spójności UE a decentralizacją finansów publicznych w Polsce. Badania zostały przeprowadzone na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 1997-2008. Decentralizacja jest mierzona udziałem wydatków publicznych w Wielkopolsce w wydatkach publicznych Polski ogółem. Analiza dowodzi, że wydatki w ramach unijnej polityki spójności nie wpłynęły w istotny sposób na decentralizację finansów publicznych w Wielkopolsce. Na badane zjawisko większy wpływ miały inne czynniki, prawdopodobnie dochody lokalne i regionalne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143 ; Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: