Object structure
Title:

Dylematy badawcze w zakresie badań dysproporcji regionalnych nowych regionów UE w okresie 1999-2008

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Scientific dilemmas in research on regional disparities in new European Union regions between 1999 and 2008

Creator:

Łaźniewska, Ewa

Subject and Keywords:

zróżnicowanie regionalne ; konwergencja ; nowe regiony UE ; regional disparities ; regional ; regional analysis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143, s. 49-57

Abstrakt:

Przedmiotem rozważań są problemy związane z badaniem zróżnicowań regionalnych oraz, w mniejszym zakresie, głównie ze względu na ograniczone ramy artykułu, problemy dotyczące analizy procesów konwergencji regionalnej. W artykule pokazano także jedną z mniej znanych metod badawczych, której celem jest badanie zbieżności. Całość kończą ogólne rozważania na temat zróżnicowań i ich podłożaPrzedmiotem rozważań są problemy związane z badaniem zróżnicowań regionalnych oraz, w mniejszym zakresie, głównie ze względu na ograniczone ramy artykułu, problemy dotyczące analizy procesów konwergencji regionalnej. W artykule pokazano także jedną z mniej znanych metod badawczych, której celem jest badanie zbieżności. Całość kończą ogólne rozważania na temat zróżnicowań i ich podłoża

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143 ; Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: