Object structure
Title:

Strategiczne kierunki polityki regionalnej w projekcie ministerialnym Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Strategie directions of regional policy in Poland in ministerial proposal of National Regional Development Strategy

Creator:

Zaleski, Janusz

Subject and Keywords:

polityka regionalna ; ewolucja ; rozwój regionalny ; regional policy ; evaluation ; regional development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143, s. 39-48

Abstrakt:

rojekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR) został 12 marca 2010 r. przedstawiony jako propozycja polityki rozwoju regionalnego na lata 2010-2020. Referat przedstawia ewaluację tego dokumentu, w której przedstawiono umiejscowienie KSRR w systemie dokumentów strategicznego programowania rozwoju kraju. Główna część referatu poświęcona jest strategicznym problemom i związanym z tym dylematom w zakresie proponowanych rozwiązań. Przeanalizowano takie zagadnienia, jak: klasyczne i nowoczesne podejście do rozwoju regionalnego w KSRR, zastosowanie polityki zorientowanej terytorialnie (placed basedpolicies) do mniejszych obszarów niż administracyjne regiony, dalszą decentralizację zadań i finansów publicznych, a także wzmocnienie pozycji ministra rozwoju regionalnego w strukturach administracji centralnej. Istotnej krytyce poddano system wskaźników monitorowania oraz ubogi system instrumentów wdrażania proponowanej strategii. Ogólna ewaluacja projektu dokumentu jest jednak pozytywna, jako wyjściowego do dalszych dyskusji z resortami sektorowymi przed ostatecznym przyjęciem go przez Radę Ministrów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Relation:

Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: