Object structure

Title:

Polityka spójności Unii Europejskiej po roku 2013 - implikacje dla Polski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

European Union cohesion policy after 2013 - implications for Poland

Creator:

Szlachta, Jacek

Subject and Keywords:

polityka spójności ; rozwój regionalny ; Unia Europejska ; spójność gospodarcza ; spójność społeczna ; spójność terytorialna ; cohesion policy ; regional development ; European Union ; cohesion economic ; cohesion sociality ; cohesion territorial

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143, s. 24-38

Abstrakt:

W opracowaniu scharakteryzowano aktualny stan dyskusji nad reformą europejskiej polityki spójności w kolejnym wieloletnim okresie programowania, obejmującym lata 2014-2020. Przedstawiono wnioski wynikające z najważniejszych dokumentów, takich jak Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej oraz Strategia „Europa 2020”. Praca składa się z czterech części: 1. uwarunkowania polityki spójności UE, 2. znaczenie EU 2020 jako podstawy kształtowania polityk Wspólnoty, 3. znaczenie europejskiej polityki spójności w latach 2014-2020 dla Polski, 4. zakończenie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143 ; Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu