Object structure

Title:

Zasoby niematerialne – ujawnianie informacji a koncepcja wiernego i rzetelnego obrazu

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Intangible fixed assets – true and fair view in financial reports

Creator:

Kotyla, Cyryl

Subject and Keywords:

zasoby niematerialne ; aktywa niematerialne ; modyfikacja użytkowanego składnika wartości niematerialnych i prawnych ; intangible assets ; internally generated ; modification of used element of intangible fixed assets

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7), s. 190-197

Abstrakt:

W opracowaniu przedstawiono aktualne ograniczenia możliwości ujawniania informacji o aktywach niematerialnych powodujące, że sprawozdania finansowe nie mogą zostać uznane za spełniające kryteria rzetelnego i wiernego obrazu. W związku z tym należy wprowadzić zmiany w polskim prawie bilansowym dotyczące składników niematerialnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu