Show structure

Title:

Pomiar historyczny i prospektywny w świetle zasady wiernego obrazu

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Historical and prospective measurement in the light of fair view principle

Creator:

Dotkuś, Waldemar

Subject and Keywords:

pomiar ; wycena ; ujawnianie w sprawozdaniu finansowym ; measurement ; valuation ; revealing in a financial statement

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7), s. 166-170

Abstrakt:

Rachunkowość finansowa pełni funkcję służebną w zakresie dostarczania informacji ekonomicznej. Ogromna presja odbiorców informacji na ośrodki tworzące normy prawne w zakresie tworzenia informacji ekonomicznej powoduje, że roczne sprawozdanie finansowe, w tym przede wszystkim bilans, nie spełnia kryteriów rzetelnego obrazu. Przedmiotem rozważań jest realizacja zasady prawdziwości oraz jasności sprawozdania finansowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu