Object structure

Title:

Rola Venture Capital w kreowaniu wartości firmy

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

The role of Venture Capital in the creation of goodwill

Creator:

Rudnicka, Barbara

Subject and Keywords:

venture capital ; wartość firmy ; wartość dodana ; kapitał intelektualny ; opcje realne ; company value ; added value ; intellectual capital ; real options

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7), s. 119-129

Abstrakt:

Celem artykułu było pokazanie, że wybór źródła finansowania, jakim jest Venture Capital, może dodać do firmy wartość. Publikacja zawiera analizę ankiety przeprowadzonej na zlecenie Europejskiego Stowarzyszenia Venture Capital, w której respondenci (firmy, które były finansowane za pomocą VC) wyjaśnili, czy i na jakich płaszczyznach kapitał wysokiego ryzyka pomógł w usprawnieniu ich działalności. W artykule przedstawiono analizę czynników zarówno finansowych, jak i niefinansowych, na które wpływ ma VC, ze szczególnym uwzględnieniem roli zespołu zarządzającego funduszu, który poprzez współzarządzanie firmą współdecyduje o jej funkcjonowaniu, oraz wnoszonego przez fundusz kapitału intelektualnego. Ostatnim elementem było przedstawienie opcji realnych, które kreuje ten rodzaj finansowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu