Object structure
Title:

Przywództwo transformacyjne, nadzieja i optymizm w organizacjach wysokiej efektywności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Transformational leadership, hope and optimism in high performance organization

Creator:

Zbierowski, Przemysław

Subject and Keywords:

organizacje wysokiej efektywności ; pozytywna nauka o zarządzaniu ; analiza obwodowa danych ; Positive Organizational Scholarship ; High Performance Organization ; transformational leadership

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 291-300

Abstrakt:

W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badań empirycznych dotyczących wpływu przywództwa transformacyjnego, nadziei oraz optymizmu na osiąganie przez organizację wysokiej efektywności. Do badań wykorzystano model oparty na pozytywnej nauce o organizacji (Positive Organizational Scholarship – POS) oraz nurcie organizacji wysokiej efektywności (High Performance Organization – HPO). Badania przeprowadzono w dwóch etapach: w pierwszym wykorzystano analizę obwodową danych do identyfikacji organizacji wysokiej efektywności, w drugim przeprowadzono szczegółowe badania jakościowe, których celem była odpowiedź na pytanie o źródła wysokiej efektywności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: