Object structure
Title:

Dojrzałość projektowa organizacji jako potencjał rozwojowy przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Project management maturity as developmental potential of an enterprise

Creator:

Wittek, Żaneta

Subject and Keywords:

zarządzania projektami ; dojrzałość projektowa ; project management ; project maturity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 282-290

Abstrakt:

W ostatnim czasie ogromne zainteresowanie kadry zarządzającej wzbudza koncepcja zarządzania projektami. Nie trzeba przekonywać nikogo, że zarządzanie organizacją poprzez projekty daje możliwość realizowania długofalowych celów instytucji w usystematyzowany i kontrolowany sposób bez przekroczenia trzech najważniejszych ograniczeń – czasu, zakresu i budżetu projektów. Głównym celem zarządzania portfelem projektów jest maksymalizacja wkładu poszczególnych projektów w sukces biznesowy organizacji i maksymalizacja efektów biznesowych. Obecnie istnieje również możliwość określenia dojrzałości projektowej przedsiębiorstwa, która pozwala na identyfikację poszczególnych obszarów zarządzania projektami w organizacji i ich ciągłe udoskonalanie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: