Object structure
Title:

Doskonalenie kompetencji pracowniczych jako droga budowania potencjału rozwojowego organizacji na przykładzie wybranych placówek uniwersalnych banków komercyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Improvement of employee competencies as a way of creation of development potential of an organization – the example of selected universal commercial banks

Creator:

Wieczorek-Szymańska, Anna

Subject and Keywords:

potencjał rozwojowy organizacji ; kompetencje ; doskonalenie zawodowe ; organization's development potential ; compentencies ; professional development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 274-281

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano znaczenie doskonalenia kompetencji pracowników i menedżerów organizacji w budowaniu jej potencjału rozwojowego. W celu zilustrowania problemu przedstawiono wyniki badań sondażowych z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety na temat rozwoju i doskonalenia kompetencji pracowniczych na przykładzie wybranych uniwersalnych banków komercyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: